TBF60S : เป็นเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล สามารถพ่นสเปรย์ได้ระยะไกลถึง 60 เมตร ตัวเครื่องออกแบบเป็นสไตล์ยุโรป ครอบคลุมพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานกว้างๆๆ ได้ดี และตัวเครื่องยังสามารถหมุนได้อีก 320 องศา ทำให้ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น

Application

Request for quotation