TBF45S

TBF45S : เป็นเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล สามารถพ่นสเปรย์ได้ระยะไกล 45-50 เมตร ขนาดตัวเครื่องจะใหญ่ขึ้น มีตู้ควบคุมสแตนเลสอยู่ด้านข้าง คลอบคลุมพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต ฝุ่นPM ได้ดี เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในพื้นที่ก่อสร้างต่างๆ

Application

Request for quotation