บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด สาธิตการทำงานของ เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล TBF100S โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมชม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด ได้สาธิตการทำงานของเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล Turbo Fan FOG Machine: TBF100S นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง จดสิทธิบัตรรายแรกของคนไทย ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดฝุ่นในเมือง ลดกลิ่นสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ และลดฝุ่นที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม เป็นเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล ที่มีการสเปรย์ไกลถึง 100 เมตร ซึ่งเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ตอนนี้

ซึ่งผลิตภัณฑ์ Turbo Fan FOG Machine: TBF100S ถูกคิดค้น และประดิษฐ์ภายใต้ Concept “Green Environment” สามารถลดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูน เหมือง ลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM ลดปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ รวมไปถึงลดความร้อน และกลิ่นอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมชมการสาธิตจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น หน่วยงานของภาครัฐฯ จากสำนักงานเขตบางขุนเทียน และองค์กรเอกชน โรงงานน้ำตาลราชบุรี เป็นต้น


ทั้งนี้ทางบริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest