อินเตอร์สเปรย์ ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน PM2.5 รับมือฝุ่นละอองในพื้นที่บางขุนเทียน

เขตบางขุนเทียน จับมือเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกแผนปฏิบัติการป้องกัน PM2.5 รับมือฝุ่นในพื้นที่ (15 ธ.ค. 64) ดร.พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ห่วงใยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ มอบหมาย นายโกศล สิงหนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ประธานการประชุมเครือข่ายฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ที่มักจะเกิดในช่วงความกดอากาศสูง ประมาณปลายปี ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป โดยมี นางพัสพงค์ นิ่มสำลี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภิบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผู้แทนหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือพร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ ให้พี่น้องประชาชน อาทิ เพิ่มความถี่การล้าง ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ สอดส่องดูแลไม่ให้ลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน ตรวจสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตั้งจุดตรวจวัดความดันเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดควันดำ การกำหนดช่วงเวลาห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ทางบริษัท บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากปัญหามลพิษทางอากาศ โดยการเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งนำเสนอ “นวัตกรรมเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล (TBF)” ภายใต้ Concept Green Environment นวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรเจ้าแรกของประเทศไทย ที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

ทั้งนี้ทางบริษัท บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากปัญหามลพิษทางอากาศ โดยการเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งนำเสนอ “นวัตกรรมเครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล (TBF)” ภายใต้ Concept Green Environment นวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรเจ้าแรกของประเทศไทย ที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest